|
Powered by     

   

   
    UL 2775

   


SPITA ASD WERKING


Een SPITA ASD bestrijdt brand d.m.v. een automatisch gegenereerde blusnevel van zeer effectieve kaliumaerosolen.

Beschrijving
Een SPITA ASD bestaat uit een rode metalen houder met een hoeveelheid samengeperste kaliumsubstantie.
De houder staat NIET ONDER DRUK.
Na activatie wordt de kaliumsubstantie in de houder verhit waardoor een blusnevel van microdeeltjes (aerosolen) ontstaat, welke uit de houder stroomt. De kalium microdeeltjes (aerosolen) verspreiden zich door de gehele ruimte richting de vuurhaard.

Activatie
Elke SPITA ASD wordt geactiveerd d.m.v. een starter:
- de SPITA ASD F-serie start automatisch d.m.v. een elektronische starter of een ingebouwd thermolont.
- de SPITA ASD M-serie start automatisch d.m.v. een elektronische starter of een ingebouwd thermolont.
- de SPITA ASD P-serie start handmatig door de pen uit de starter te trekken.

Het blusmiddel
Het blusmiddel van de SPITA ASD is oorspronkelijk ontwikkeld als veilig alternatief voor Halon en andere conventionele blusmiddelen, welke in de meeste gevallen schadelijk voor mens, dier en milieu zijn.
Inmiddels worden er veel strengere eisen gesteld m.b.t. de veiligheid van blusapparaten en de inhoud ervan, maar er zijn nog steeds veel schadelijke blusmiddelen in gebruik.
Het SPITA ASD blusmiddel op basis van kalium aerosolen is een in de natuur voorkomend mineraal en daarmee absoluut veilig. (kalium is ook een belangrijke voedselcomponent).
De kalium aerosolen reageren uitsluitend op het proces van de brand en veroorzaken geen nevenschade, zoals veel gewone blusmiddelen.

Het blusproces
Na activatie zullen de vrijkomende kalium aerosolen een ruimte volledig vullen en het verbrandingsproces van een brand op chemisch niveau aantasten.
In tegenstelling tot veel andere blusmiddelen verstoort het SPITA ASD blusmiddel de kettingreactie bij brand, waardoor het zuurstofniveau intact blijft.
Als gevolg hiervan worden de vlammen onmiddellijk neergeslagen en wordt de energie uit het vuur verwijderd.

De belangrijkste elementen voor de kettingreactie van een brand zijn de elementen hydroxide (OH), waterstof (H) & zuurstof (O). 

Het SPITA ASD blusmiddel gaat een chemische reactie met deze elementen aan, waardoor het voortdurende verbrandingsproces (dit is in feite een voortdurende kettingreactie van verschillende elementen) wordt doorbroken.

De benodigde hoeveelheid blusmiddel is aanzienlijk minder dan die van conventionele blusmiddelen.

Daarnaast levert de SPITA ASD aanzienlijke installatie- en onderhoudsbesparingen, omdat er geen drukvaten, spruitstukken, sproeiers of leidingwerk nodig zijn.

SPITA Smart Products B.V.
Industrieweg 18-9           
3846 BD Harderwijk (NL)
Tel. +31 (0)341 - 414993


Copyright 2023 G&G Investments B.V.
De merknamen en logo's van "SPITA" , "ResQ-tape" , "ResQ-plast" , "ResQ-mold" ,
"ResQ-rope" , "ResQ-spray"  "FireFighter" zijn eigendom van G&G Investments BV.
The brand names & logos of 
"SPITA" , "ResQ-tape" , "ResQ-plast" , "ResQ-mold" ,
"ResQ-rope" , "ResQ-spray", "FireFighter" are intellectual property of G&G Investments BV.
Powered by